Проекти

ПРОЕКТ: Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0025C01

 

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в усло-
вията на кризи“

Проект:BG05M2OP001-5.001-0001

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *