Връзки

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕС ЗА ДЕЦА, МЛАДЕЖИ И УЧИТЕЛИ  http://europa.eu/kids-corner

ДЕТСКИ КЪТ
http://europa.eu/kids-corner/index_bg.htm

КЪТ НА УЧИТЕЛЯ
http://europa.eu/teachers-corner/index_bg.htm

E-ОБРАЗОВАНИЕ
http://www.e-edu.bg

НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ
http://start.e-edu.bg

БЪЛГАРСКИЯТ ПОРТАЛ НА ЗНАНИЕТО
www.znam.bg

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ
www.bvu-bg.eu/nmvb

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ „МРЕЖА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ“
www.teacher.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
www.hrdc.bg