Годишен учебен план и бюджет

Бюджет  месец март 2024

 

Дневно разписание I срок 2023-2024г.

График за писмени провери през първи учебен срок на учебната 2023/2024г

График за класни писмени работи през първи учебен срок на учебната 2023/2024г.

Бюджет 2023 Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.12.2023 г.

БО 9 09,2022Бюджет 2022

Бюджет 2022

Бюджет второ тримесечие

БО 3 -2

Баланс бюджет първо тримесичие

БО -3 1

БО 4

Годишен план на дейностите

Баланс на бюджет 2019г. на ОУ „Епископ Софроний Врачански“ гр. Видин- бюджет

Баланс на бюджет 2020г. на ОУ „Еп.Софроний Врачански“ – град Видин – бюджет 2020

Отчет за тримесечие (януари -март 2020г) – БO -3

Отчет на тримесечие (април – юни 2020г) – БО- 3

Отчет за тримесечие (юли – септември 2020г) – БО 3   протоколи от заседание на обществения съвет и от общо събрание на колектива – протоколи

Отчет на тримесечие ( октомври – декември 2020г) – БО-3

Баланс на бюджет 2021г. на ОУ „Еп.Софроний Врачански“ – град Видин – Бюджет 2021

Отчет (януари-септември)

БО – 3-9