ЧЕСТВАНЕ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО С ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА ОТ УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ