Стратегия и годишен план за дейностите на ОУ

Стратегия на училището виж тук

Годишен план за дейността на училището 2023/2024