Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Допълнително обучение по БЕЛ – 3 клас

Допълнително обучение по БЕЛ – 4 клас

Допълнително обучение по Математика – 4 клас

Допълнително обучение по Математика – 7 клас

Допълнително обучение по Човекът и природата – 6 клас