Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Програма и график за допълнително обучение по БЕЛ – 2 клас – график 1

Програма и график за допълнително обучение по БЕЛ – 3 клас – график 2

Програма и график за допълнително обучение по Математика- 4 клас – график 3

Програма и график за допълнително обучение по Математика- 6 клас – график4

Програма и график за допълнително обучение по Биология и здравно образование- 7 клас – график 5