Архив на категория: Без категория

 

ЧЕСТВАНЕ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО С ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА ОТ УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

Батак- българската светиня

На 20 април в ОУ „Епископ Софроний Врачански“ се проведе поредният „Час по България“, посветен на 146-та годишнина от избухването на Априлското въстание с акцент върху събитията в Батак. Участваха ученици от III и VII клас и клуб „Млади възрожденци“.

Пробен изпит по математика за седми клас

 пробен изпит по математика за седмокласници на 10 февруари  2020 г.  във формата на Националното външно оценяване, а именно:

Начало: 14:00 часа;

Първи модул: време за работа 60 минути;

Втори модул: време за работа 90 минути.

Във всяка стая ще има не повече от 15 ученици.

Всеки ученик ще получи комплект с изпитни материали, съдържащ изпитен тест, формули  и бланки за отговори за първи и за втори модул.

РУО-Видин проведе образователна дискусия

В Дунавци днес се състоя образователна дискусия на тема: „Успешни педагогически практики и методически подходи в образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности и ученици билингви”. Участниците представиха модели, подходи и идеи, които да обогатят работата на педагозите с децата от посочените групи.