Архив на категория: Без категория

„Твоят час” е моят час за изяви и успех

Училището по изкуствата „Свети Свети Кирил и Методий” във Видин днес бе домакин на информационен ден на тема: „Твоят час” е моят час за изяви и успех”. Събитието е част от проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”. В изявата взеха участие 28 училища от областта, представени от 50 ръководители и 280 ученици.

http://vidin.tv/bg/news/tvoyat_chas_e_moyat_chas_za_izyavi_i_uspeh.17144.html

Пробен изпит по математика за седми клас

Съюзът на математиците в България – секция Видин  организира пробен изпит по математика за седмокласници на 23 април  2017 г. Изпитът ще се проведе в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин и ще бъде във формата на Националното външно оценяване, а именно:

Начало: 10:00 часа;

Първи модул: време за работа 60 минути;

Втори модул: време за работа 90 минути.

Във всяка стая ще има не повече от 15 ученици.

Всеки ученик ще получи комплект с изпитни материали, съдържащ изпитен тест, формули  и бланки за отговори за първи и за втори модул.

Оценяването ще е само с точки и според критериите от 2016 г., а всеки участник ще може да получи работата  си  в ПМГ след 27 април от 9:00 до 16:00 часа. Резултатите няма да бъдат обявявани публично.

Заявления по образец ще се приемат от 9:00 часа на 8.04.2017г. до 17:00 часа на 21.04.2017 г. в ППМГ „Екзарх Антим I“ – Видин. Заявка може да се направи и на електронната поща на секцията  smb.sekcia.vidin@gmail.com,  като се посочат трите имена, училището и населеното място на ученика.

Такса за участие няма да се събира.

РУО-Видин проведе образователна дискусия

В Дунавци днес се състоя образователна дискусия на тема: „Успешни педагогически практики и методически подходи в образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности и ученици билингви”. Участниците представиха модели, подходи и идеи, които да обогатят работата на педагозите с децата от посочените групи.

Родителска среща 1 клас

Днес 9.09.2016 се проведе родителска среща с родителите на бъдещите първокласници.

„Когато пишеш историята на училището, се случва бившите ти възпитаници да водят своите деца при теб“.  На срещата с родителите на 1 клас г-жа Иванова – директор на училището говори за ценността на образованието и за вечния съюз между ученици и учители.

14215244_1433571439991783_939025246_o 14273508_1433571256658468_936670217_o 14303890_1433571339991793_99076505_o