Интензивен курс по математика за седмокласници

Съюзът на математиците – секция Видин има готовност да организира интензивен  5-дневен курс по математика за 7. клас през месец май.

Заниманията ще се проведат  на 6, 7, 8, 14 и 15 май при писмено заявено желание от най-малко 8 ученици.

Заявления ще се приемат до 17:00 часа на 3 май в ПМГ „Екзарх Антим I“ – на партера.

Пробен изпит по математика за седми клас

Съюзът на математиците в България–секция Видин организира пробен изпит по математика за седмокласници на 23 април 2016г. Изпитът ще бъде във формата на Националното външно оценяване, а именно:

Начало: 10:00 часа;

Първи модул: време за работа 60 минути;

Втори модул: време за работа 90 минути.

Във всяка стая ще има не повече от 15 ученици.

Всеки ученик ще получи комплект с изпитни материали, съдържащ изпитен тест и бланки за отговори за първи и за втори модул.

Оценяването ще е с критериите от 2015 г., а всеки участник ще може да получи работата си в ПМГ в работните дни след 27 април от 9:00 до 16:00 часа. Резултатите няма да бъдат обявявани публично.

Заявления ще се приемат до 16:00 часа на 22.04.2015г. в ПМГ.

Такса за участие в този пробен изпит няма да се събира.