Облачни технологии в образованието -онлайн обучение

УЕБИНАР

за учители от област Видин

28 януари 2016г. – 31 март 2016г.

ВХОД ВЪВ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ

Лекциите ще се провеждат онлайн всеки четвъртък в рамките на два месеца, като ще се повтарят сутрин и вечер.

Ден / Час

Тема

28.01.2016

10:00 – 10:45

Лекция 1:

Скайп за бизнеса – професионална съвместна работа, организиране на събрания, виртуални родителски срещи и консултации

28.01.2016

18:00 – 18:45

Лекция 1:

Скайп за бизнеса – професионална съвместна работа, организиране на събрания, виртуални родителски срещи и консултации

04.02.2016

10:00 – 10:45

Лекция 2:

Създаване на електронно учебно съдържание с помощта на Office Mix – Част 1

04.02.2016

18:00 – 18:45

Лекция 2:

Създаване на електронно учебно съдържание с помощта на Office Mix – Част 1

Пояснение: Office Mix е безплатна добавка към PowerPoint. Необходимо е да я инсталирате на Вашия компютър – използвайте адресmix.office.com бутон „Get Office Mix“.
11.02.2016

10:00 – 10:45

Лекция 3:

Създаване на електронно учебно съдържание с помощта на Office Mix – Част 2

11.02.2016

18:00 – 18:45

Лекция 3:

Създаване на електронно учебно съдържание с помощта на Office Mix – Част 2

18.02.2016

10:00 – 10:45

Лекция 4:

Създаване на електронно учебно съдържание с помощта на Office Mix – Част 3

18.02.2016

18:00 – 18:45

Лекция 4:

Създаване на електронно учебно съдържание с помощта на Office Mix – Част 3

25.02.2016

10:00 – 10:45

Лекция 5:

Училищна поща, календар, задачи, контакти

25.02.2016

18:00 – 18:45

Лекция 5:

Училищна поща, календар, задачи, контакти

10.03.2016

10:00 – 10:45

Лекция 6:

Групи – създаване и редактиране, членове, групов разговор, споделяне на файлове, общ календар и бележник

10.03.2016

18:00 – 18:45

Лекция 6:

Групи – създаване и редактиране, членове, групов разговор, споделяне на файлове, общ календар и бележник

17.03.2016

10:00 – 10:45

Лекция 7:

OneDrive – съхраняване и споделяне на документи, онлайн създаване на MS Office документи и съвместна работа

17.03.2016

18:00 – 18:45

Лекция 7:

OneDrive – съхраняване и споделяне на документи, онлайн създаване на MS Office документи и съвместна работа

24.03.2016

10:00 – 10:45

Лекция 8:

Sway – онлайн създаване и представяне на интерактивни отчети, доклади, презентации

24.03.2016

18:00 – 18:45

Лекция 8:

Sway – онлайн създаване и представяне на интерактивни отчети, доклади, презентации

31.03.2016

10:00 – 10:45

Лекция 9:

Бележник на класа на OneNote – онлайн електронно учебно съдържание, задаване и проверка на домашни работи

31.03.2016

18:00 – 18:45

Лекция 9:

Бележник на класа на OneNote – онлайн електронно учебно съдържание, задаване и проверка на домашни работи

ВХОД ВЪВ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ

Подробна презентация за облачни технологии в образованието: