Годишен учебен план и бюджет

Годишен план на дейностите

Баланс на бюджет 2019 г на ОУ „Епископ Софроний Врачански“ гр. Видин
бюджет

Баланс на бюджет 2020г. на ОУ „Еп.Софроний Врачански“ – град Видин – бюджет 2020

Отчет за тримесечие (януари -март 2020г) – БO -3